Bollen

Bollen zoeken naar hoeken, die als 1-dimensionaal willen doorgaan.
En de vierkant speelt in kant een dimensie-loze tol.
Verward doet hij de bol rond tollen.
Hexa en penta willen samen hun hoeken delen.
Kijk ze schuiven zonder verveling maar passend krijgen ze het niet.
De linker hoek gespiegeld, komt hij van twee kanten en probeert alle ruimte te vullen.
Maar een 360 x 360 graden bol kun je rondom niet compleet in hoeken verdelen.
Waar is die rode draad gebleven?
Het is maar een cirkel maar als je hem rond tolt slaat je hoofd op hol.
Zo kun je boven en onder niet meer onderscheiden.
En het begin van de cirkel nooit meer vinden.